Reflexe na III. koncert pro NF Umbilicus – Díky za život

  1. září 2019 se uskutečnil v prostorách Emauzského kláštera v pořadí již třetí koncert DÍKY ZA ŽIVOT, který za podpory NF Umbilicus a dalších sponzorů uspořádala operní pěvkyně p. Michaela Šrůmová. Koncert byl tradičně poděkováním všem pracovníkům ÚHKT, kteří před třemi lety pomohli p. Šrůmové zvládnout vážnou nemoc a vrátit jí zpět do života. Pozvání obdrželi i pacienti léčení v ÚHKT. Spolu s Michaelou Šrůmovou účinkoval pěvecký sbor Cancloneta Praga.

Zazněly oblíbené arie p. Michaely za doprovodu pěveckého sboru a samostatné sborové písně. Koncert měl velký divácký ohlas, podle mnohých byl letošní koncert nejpovedenější.

Koncert byl charitativní, výtěžek koncertu věnovala p. Šrůmová stejně jako v minulých letech nadačnímu fondu Umbilicus.