Nadační aktivity v roce 2019

PŘEDNÁŠKY ZNÁMÉHO PSYCHOLOGA

Na jaře 2019 proběhl již třetí cyklus přednášek psychologa Dr. Ing. Martina Pospíchala, předního odborníka na psychoonkologii. Cyklus přednášek Vliv mysli na imunitní systém a zdraví se opět setkal s úspěchem, přednášek se zúčastnili pacienti i zdravotnický a nezdravotnický personál ÚHKT. Je vidět, že to aktuální téma, které zajímá jak nemocné tak zdravé.

RELAXAČNÍ VÍKEND SE STOPOU

Na začátku května 2019 se za přispění NF Umblicus uskutečnil víkendový pobyt se Stopou – sdružení pacientů po transplantaci kostní dřeně. Akce se konala na Šumavě, pacienti a jejich rodinní příslušníci společně prožili akcemi plný víkend v krásné přírodě.

DÍKY ZA ŽIVOT JIŽ POTŘETÍ

Koncert proběhl 23. září 2019 v prostorách kláštera v Emauzích. NF Umbilicus sponzoroval pronájem těchto prostor. Koncert uspořádala operní pěvkyně Michaela Babák Šrůmová, která byla v ÚHKT léčená a před třemi lety podstoupila alogenní transplantaci kostní dřeně.

Koncert byl již tradičně věnován zdravotním sestrám, lékařům a všem dalším pracovníkům ÚHKT, kteří se na úspěšném vyléčení paní Michaely podíleli a také ostatním pacientům, kteří jsou léčení v ÚHKT.

Vstup na koncert byl dobrovolný, výtěžek z koncertu věnovala paní Michaela Babák Šrůmová NF Umbilius.

Finanční příspěvek na hospicovou péči

V současné době pomáhá NF Umbilicus pacientce, která je dlouhodobě léčená v ÚHKT, ale bohužel které ani přes veškerou snahu a nejmodernější léčbu lékaři nedokáží vyléčit. Pacientka je nyní léčena paliativně, NF Umbilicus finančně přispívá na domácí hospicovou péči, pacientka díky domu může prožít poslední dny života v domácím prostředí mezi svými nejbližšími.