O nadačním fondu

O nadačním fondu Umbilicus

Nadační fond Umbilicus byl založen v roce 2000. Jeho cílem byla podpora a propagace Banky pupečníkové krve, která vznikla jako dárcovský neziskový projekt Ústavu hematologie a krevní transfuze. Během let se Banka pupečníkové krve České republiky (www.bpk.cz) stala samostatným subjektem se sídlem ve FN Motol v Praze a má vlastní zdroj finanční podpory.

Název zůstal, cíl se změnil….

Peníze získané od dárců a sponzorů začal využívat Ústav hematologie a krevní transfuze . V roce 2014 proběhla změna stanov Nadačního fondu Umbilicus . Důvodem bylo, aby peníze ze sponzorských darů, které jsou často od samotných pacientů či jejich rodin, mohly být využity nejen pro podporu vědeckých a výzkumných projektů, ale i na vzdělávání, osvětovou a publikační činnost a adresnou pomoc pacientům léčeným v ÚHKT.

Aktuální přehled aktivit NF Umbilicus je možné sledovat na našich webových stránkách.