Pacientské rozjímání se Stopou

V úterý 13. února 2024 proběhl již 3. ročník společenského večera, který pořádá Stopa – organizace pro vzájemnou podporu lidí se zkušeností s hematoonkologickým onemocněním. Již tradičně se setkání konalo v gotických prostorách refektáře kláštera Emauzy. Toto místo nabízí nevšední zázemí, a navíc se nachází v sousedství ÚHKT. Večerem nás provedl moderátor z řad pacientů ÚHKT pan Dalibor Dimitrov. Na programu bylo moderované interview s lékařkou lůžkového oddělení a podpůrného týmu ÚHKT MUDr. Elenou Novotovou, dále klavírní vystoupení mladého sólového klavíristy Adama Rodného a několik dalších kratších sdělení. Hlavním cílem akce bylo ovšem jako vždy vytvoření neformálního prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností a pro mezilidskou podporu. Akce se zúčastnilo cca 40 účastníků. Vstřícná atmosféra se stala dobrým impulsem pro nasměrování další činnosti organizace Stopa. Představitelé Stopy tímto děkují za velkorysou a ochotnou finanční podporu z prostředků nadačního fondu Umbilicus. 

 

Matěj Hájek 4/2024, člen STOPA