Přání v čase vánočním

Nadační fond Umbilicus děkuje všem dárcům, kteří v roce 2019 věnovali finanční prostředky na účet nadačního fondu.

Přejeme klidné a pokojné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a pohody.

Správní rada NF Umbilicus