Nadační aktivity v roce 2018

Přednášky předního psychologa na psychoonkologii  

V roce 2018 proběhl druhý cyklus přednášek psychologa Dr. Ing. Martina Pospíchala, předního odborníka na psychoonkologii. Protože mají tyto aktivity ohlas mezi pacienty, laickou veřejností i mezi odborníky budeme v podpoře tohoto cyklu pokračovat i nadále.

RELAXAČNÍ VÍKEND SE STOPOU

Na začátku května 2018 se za přispění NF Umblicus uskutečnil víkendový pobyt se Stopou – sdružení pacientů po transplantaci kostní dřeně. Akce se konala na Šumavě, pacienti a jejich rodinní příslušníci společně prožili akcemi plný víkend v krásné přírodě.

Koncert paní Babák – Šrůmové 

Koncert uspořádala operní pěvkyně Michaela Babák Šrůmová, která byla v ÚHKT léčená a před dvěma lety podstoupila alogenní transplantaci kostní dřeně.

Koncert byl věnován zdravotním sestrám, lékařům a všem dalším pracovníkům ÚHKT, kteří se na úspěšném vyléčení paní Michaely podíleli a také ostatním pacientům, kteří jsou léčení v ÚHKT.

Finanční příspěvek na laboratorní vybavení pro UHKT

Domovský ústav UHKT NF Umbilicus obdržel celkem dva nadační příspěvky na laboratorní a klinické vybavení v celkové výši 108 800 Kč, které slouží k rozvoji moderní diagnostiky a zlepšení péče o hematologické pacienty.