Životu na stopě – výstava fotografií J. Hory

Obchodní centrum Třebovice

Série fotografií z procházek Prahou a z expedice do Norska vznikla v průběhu minulého roku a navazuje na snímky z prvního projektu Životu na stopě. Cílem je podpořit pacienty po transplantaci kostní dřeně, vnést do povědomí veřejnosti informace o problematice lidí s poruchou krvetvorby a získat prostředky na jejich podporu. „Ti, kteří si akutní leukémií prošli nebo procházejí, vědí, jak nelehkou cestou je třeba jít. Je to ale cesta, ne slepá ulice. A všechny cesty někam vedou. Ta moje vedla zpět k tomu, co jsem dělal a měl rád dříve, před nemocí. Chvíli to trvalo, nebylo to bez překážek, ale už zase kráčím cestou svých původních stop – cestuji a fotím,“ říká Jaroslav Hora.

Projekt Životu na stopě vznikl díky společnosti na podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně STOPA, z. s.,
a ve spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk. Součástí vernisáže tak bude i možnost vstoupit přímo na místě do registru dárců.