Image by Harish Sharma from Pixabay

Valná hromada dne 16.12.2021

Dne 16.12.2021 se sešla valná hromada NF Umbilicus v plném složení a projednala

  • nadační materiály
  • schváleny podmínky pro schvalování příspěvků – v novém znění publikovány)
  • výhledy do budoucna (nové propagační materiály, úpravy vnitřních prostor pro pacienty v UHKT)
  • podklady pro výroční zprávu (účetní uzávěrka,)
  • hodnocení příspěvků za rok 2021 (2 x příspěvek pacientce na paliativní péči)
  • podmínky vědeckého grantu jako nosného programu NF Umbilicus
  • výroční zprávu připraví pí. K. Waldmannová a účetní NF Umbilicus projedná revizi s revizorem

 

(Image by Harish Sharma from Pixabay)