Pomohli jsme

Správní rada Nadačního fondu Umbilicus každoročně schvaluje příspěvky na různorodé aktivity či potřeby pro Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) i pacienty, jež byly získány od dárců z řad právnických i fyzických osob. V poledních letech se podařilo realizovat mimo jiné tyto projekty:

Vybavení zrekonstruovaného lékařského pokoje na klinickém oddělení ÚHKT.
Finanční podpora: 88 740 korun. (rok 2013)

Podpora zahájení činnosti Společnosti pro podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně (STOPA)
Finanční podpora: 50 000 korun (rok 2013)

Výroba newsletteru pro pacienty po transplantaci kostní dřeně.  Informační materiál obsahoval zároveň vánoční dopis, PF 2014 a přehled o činnosti společnosti pro podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně STOPA.
Finanční podpora:  4 700 korun (rok 2013)

Centrifuga pro vyšetřování funkčního stavu CMV imunity ve flowcytometrické laboratoři UHKT.
Finanční podpora: 118 560 korun. (rok 2012)

Zakoupení software nfinicyt™ – 2 licence, pro analýzu dat z průtokové cytometrie, určené ke zlepšení diagnostiky u pacientů s poruchou krvetvorby.
Finanční podpora: 240 400 korun (rok 2011)

Preventivní antidekubitní matrace pro pacienty hospitalizované na lůžkovém oddělení. Matrace snižují otlaky u chronicky ležících pacientů.
Finanční podpora: 138367,68 korun. (rok 2010)

Vybudování laboratoře – pro umístění laserového desekčního mikroskopu, který slouží pro lepší a přesnější stanovení diagnóz klonálních myeloproliferací a lymfoproliferací.
Finanční podpora: 246 000 korun. (rok 2009)

Vybudování dokumentační místnosti pro archivování pacientských spisů.
Dokumenty slouží pro studijní a vědecké účely.
Finanční podpora: 240 000 korun. (rok 2008)

Vybudování konzultační místnosti – pro pacienty a lékaře.
Finanční podpora: 260 000 korun (rok 2008)

Rekonstrukce lékařských pokojů na klinickém oddělení ÚHKT.
Finanční podpora: 320 000 korun. (rok 2008)