FAQ a odpovědi

Protože se většina otázek, které dostáváme, vztahuje především k vlastní činnosti a lékařským úkonům, odkazujeme zde na domovskou stránku UHKT k této problematice.