Podpora vzniku registru

NF Umbilicus podpořil vybudování registru pacientů s akutní lymfoblastovou leukemií (ALL), který bude sloužit pro vědecké účely. Cílem registru je centralizovat a propojit klinická a laboratorní data od diagnózy, přes léčbu a monitorování pacienta po léčbě. Získaná data se dále zpracovávají a pomáhají blíže charakterizovat tato onemocnění jak z klinického tak laboratorního hlediska. Data od jednotlivých pacientů se porovnávají, vyhodnocují, vznikají různé statistiky, které slouží k vědeckým účelům a publikační činnosti. V současné době probíhá retrospektivní doplňování dat do registru a zkušební provoz této databáze.