NF Umbilicus se podílel na výzkumu biologické léčby leukémie

V posledních letech se pro terapii nádorových onemocnění do popředí stálé více a více dostává biologická léčba, včetně buněčné imunoterapie. Její výhodou oproti léčbě konvenční, chemoterapeutické, je menší toxicita a zátěž pro pacienta. Jedním z druhů biologické léčby je příprava dárcovských nebo pacientských imunitních buněk v laboratoři a následně jejich navrácení pacientovi tak, aby byly co nejefektivnější v odstraňování a likvidaci nádorových buněk. Projekt měl za cíl zvýšení účinnosti imunoterapeutických NK buněk. Při přípravě jsou buňky kultivovány v ideálním prostředí s dostatkem živin a bez nutnosti soutěžit o zdroje živin s jinými buněčnými typy. Zároveň se buňky po přenosu do pacienta musí potýkat s celkovou změnou mikroprostředí a to jak z hlediska živin, tak i léčiv, která byla pacientovi podána. V našem projektu se zabýváme právě těmito faktory, tedy tím, jak buněčný metabolismus ovlivňuje účinnost imunoterapeutických buněk a jak jejich vlastnosti v pacientovi ovlivní předešlá či stále přetrvávající chemoterapeutika a další léčiva. Díky nadaci Umbilicus se nám zatím podařilo identifikovat jednu z klíčových metabolických drah nutných pro správné fungování imunoterapeutických buněk a zároveň jsme určili potencionální terapeutické okno pro podání těchto buněk v závislosti na použitém chemoterapeutickém přístupu v akutní myeloidní leukemii.

dr. J. Frič