NF Umbilicus podpořil vědecký výzkum

NF Umbilicus podpořil vědecký výzkum,  finanční částkou 85 000 Kč přispěl na nákup diagnostických kitů, které slouží k  vyšetření kardioenzymů troponin I a BNP. Tato vyšetření jsou požadována v rámci akademické studie DaunoDouble. Cílem této nekomerční studie je sledování standardně používaného chemoterapeutika Daunoblastina, který se používá u pacientů s akutní myeloidní leukemií k navození remise. Studie má zjistit, jaká dávka léku je pro pacienta optimální při minimalizaci nežádoucích účinků. Vyšetření kardioenzymů v rámci studie bylo nutné  zajistit, jinak by účast ve studii nebyla možná. Troponin I a BNP jsou sice standardní vyšetřovací markery, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nicméně jejich úhrada je vázána na kardiologickou indikaci. NF Umbilicus svým finančním darem pomohl tuto situaci vyřešit. Částka 85 000 Kč pokryje vyšetření výše zmíněných kardioenzymů cca u deseti pacientů zařazených do studie DaunoDouble.