CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z OBORU PSYCHOONKOLOGIE

NF Umbilicus sponzoroval cyklus přednášek z oboru psychoonkologie.

VLIV MYSLI NA PROGRESI ONEMOCNĚNÍ a VLIV MYSLI NA IMUNTINÍ SYSTÉM – možný vliv psychiky na hluboké biologické procesy našeho těla, který se uskutečnil v lednu, březnu a listopadu 2017.
Cílem přednášek bylo seznámit posluchače s výsledky některých studií, které ukazují na možnou souvislost mezi dlouhodobým psychickým stresem a vznikem závažné nemoci a dále jaké stavy mysli mohou naopak pomoci při uzdravování a oddálení progrese nemoci.
Přednášky vedl PhDr. Ing. Martin Pospíchal , člen Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP. Byly určeny jak pro pacienty tak pro personál ÚHKT.
Tato témata jsou velmi aktuální, účast z řad pacientů i personálu byla na všech třech setkáních početná a přednášky byly vesměs kladně hodnoceny.