https://openclipart.org/image/800px/3455

Aktivity NF Umbilicus v roce 2023

Nadační fond Umbilicus se sešel na valných hromadách celkem 2 x. Došlo k upřesnění nadačních pravidel, posouzeny 2 žádosti UHKT k podpoře a také dochází ke změně revizora NF Umbilicus, která bude oznámena datem změny.