Aktivity NF Umbilicus v roce 2022

Byla uzavřena výroční zpráva za r. 2021 a předány dokumenty rejstříkovému soudu.

Byly aktualizovány informační materiály NF Umbilicus a zahájena jejich distribuce

Proběhla úspěšná akce PACIENTSKÉ ORGANIZACE STOPA, na které se podílel NF Umbilicus.

NF Umbilicus byl uveden v médiích (v tištěné podobě a i v rozhovorech s paní Daňkovou) jako přispěvatel výzkumného projektu Dr. Friče.