Příspěvěk NF Umbilicus na odbornou publikaci

Česká leukemická skupina – pro život, vydání brožury Akutní lymfoblastová leukemie, která je určená pro pacienty s touto diagnozou, částka 40 654 Kč (2013)

 

Napsat komentář