Aktivity NF Umbilicus v roce 2020

Je za námi rok 2020, který nebyl asi pro nikoho jednoduchý. Nadační fond Umbilicus měl i přes toto složité období několik aktivit. Doufejme, že rok 2021 bude epidemiologicky příznivější a již nyní plánované aktivity se budou moci uskutečnit bez větších omezení.

  • Dvěma pacientkám v terminální fázi svého onemocnění přispěl fond na domácí hospicovou péči. Tyto pacientky mohly pak strávit poslední dny života doma v kruhu svých nejbližších. Cena za tuto pomoc byla dohromady 14 100 Kč
  • NF Umbilicus zakoupil elektromotorické výkonové lůžko na vyšetřovací sálek ambulantního sektoru ÚHKT. Toto lůžko má elektrický pohon, je možné nastavit výšku, polohování trupu, dolních i horních končetin, což oceňují zejména lékaři, sestřičky si pochvalují snadnější manipulaci. Cena lůžka je 61 559 Kč.
  • Dále NF Umbilicus sponzoroval dvě přednášky psychologa PhDr. Pospíchala, téma přednášek bylo Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví . Vzhledem k epidemiologické situaci byly přednášky v on-line režimu. Sledovanost byla sice nižší, ale své posluchače si dr. Pospíchal opět našel. Cena přednášek byla 7000 Kč.
  • Spolku STOPA – sdružení pacientů po transplantaci kostní dřeně přispěl NF Umbilicus finanční částkou 5 425 Kč na návrh a tisk propagačních letáků.
  • Celkem byly poskytnuty v roce 2020 finanční dary v hodnotě 79 409 Kč.
  • V minulém roce už bohužel neproběhl již tradiční charitativní koncert Díky za život, který pro pacienty a zaměstnance ÚHKT připravovala za přispění NF Umbilicus operní pěvkyně p. Michaela Babák Šrůmová. Doufejme, že epidemie Covid-19 bude do podzimu zvládnuta a že se koncert opět uskuteční, protože umělecké vystoupení paní pěvkyně přineslo všem, lékařům, pacientům i dalším příznivcům nevšední kulturní zážitek. Můžeme si ho připomenout i krátkým videoklipem.