Aktivity NF Umbilicus v roce 2017

Aktivity NF Umbilicus v roce 2017 Finanční příspěvek na hospicovou péči Na jaře pomohl NF Umbilicus mladé pacientce, která statečně bojovala se zákeřnou chorobou a svůj boj bohužel nevyhrála. NF zaplatil pacientce péči mobilního hospice, pacientka […]

Pomoc pacientce v paliativní péči

NF Umbilicus přispěl pacientce se závažnou hematologickou chorobou, u které byly vyčerpány všechny terapeutické možnosti a která se ocitla na konci svého života v tísnivé finanční situaci. NF Umbilicus pomohl malou finanční částkou na zajištění […]