Pomoc pacientce v paliativní péči

NF Umbilicus přispěl pacientce se závažnou hematologickou chorobou, u které byly vyčerpány všechny terapeutické možnosti a která se ocitla na konci svého života v tísnivé finanční situaci. NF Umbilicus pomohl malou finanční částkou na zajištění […]