Cíle Nadačního fondu Umbilicus

Cílem nadačního fondu Umbilicus je:

Podpora lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích k rozvoji poznatků v oblasti hematologie, léčby hematologických onemocnění a jejich prevence.

  1. Podpora lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích k šíření obecných znalostí a povědomí o hematologických onemocněních zvláště těch, k jejichž léčbě dochází v ÚHKT.
  2. Zlepšení materiálního a technického zázemí pro pacienty léčené v ÚHKT a jeho personál.
  3. Podpora výměny informací a zkušeností mezi světovými centry zabývajícími se léčbou hematologických onemocnění, podpora vzdělávání na mezinárodních konferencích, stážích, sympoziích a workshopech.
  4.  Podpora prezentace ÚHKT a šíření jeho dobrého jména.