Nadační fond Umbilicus děkuje všem štědrým dárcům.

Nadační fond Umbilicus děkuje všem štědrým dárcům, sponzorům a příznivcům, kteří v roce 2018 věnovali finanční prostředky na účet nadačního fondu.
Přejeme klidný a adventní čas, krásné Vánoce a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Správní rada NF Umbilicus